0920-15118 Info@klbil.com

Lösningar för alla behov

Namnet står för kvalitet

Den höga kvaliteten hos Mobil 1 motorolja säkerställs både genom en förstklassig produktutveckling och genom noggrant kontrollerade framställningsprocesser. Mobil är det första oljebolaget som har beviljats ISO 9000 –standardens europeiskt omspännande kvalitetscertifikat. Beaktandet av miljön är en väsentlig del av vår produktutveckling.

Mobil_1_Logo